แทงบอล | ซีพีออล์ ส่งมอบกล้าไม้ 120,000 ต้น

แทงบอล

ซีพีออล์ ส่งมอบกล้าไม้ 120,000 ต้น สู่ 4 จังหวัด ในภาคอีสาน

ในชีวิตปัจจุบัน ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำลังรุนแรงขึ้น ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ มลภาวะ โลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก และ เรื่องของ การขยายตัวของ ตึก ต่างๆ ในตัวเมือง ที่ได้กิน พื้นที่สีเขียวไป  ( คลายเครียดด้วยการ แทงบอล เชียร์บอล บนเว็บออนไลน์ )ทำให้ต้นไม้ลดเหลือน้อยลง สังเกตได้จาก ภัยแล้ง ภัยพิบัติ สภาพอากาศ ที่แปรปวน ทำให้ องค์กรณ์ ต่างๆ เริ่มที่จะตื่นตัว กันมากขึ้น และ หนึ่งในนั้นก้คือ บริษัท cp all  นั้นเอง ซีพีออล์ ส่งมอบแล้ว กล้าไม้ 120,000 ต้น โครงการเซเว่น ปลูกป่า ปลูกอนาคต ระยะที่ 2 เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคู่ กับการเพิ่มรายได้ ให้กับคนในชุมชน เมื่อช่วง ต้นปี ที่ผ่านมา ทาง cp all มีโครงการ ที่จะปลูกป่า เพื่อที่จะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคู่ไปกับการ สร้างรายได้ ให้กับคน ในพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้ชื่อว่า โครงการ cp all planting model ซึ่งได้เริ่มต้น เมื่อตอนต้นปี 2565

cp all planting model ( โครงการปลูกป่า ปลูกอนาคต )คือ อะไร

คือ model ที่ครบวงจร ในการเร่งพัฒนา สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของ คนในชุมชน และ พัฒนาสังคม สร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยคนในชุมชน เพื่อ ชุมชนนั้นๆ ตาม หลัก 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์  มีอะไรบ้าง

 • สร้าง อาชีพ
 • สร้าง การหมุนเวียนรายได้
 • สร้าง องค์ความรู้

โดยโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ(อย่าลืมดูการเเข่งขันฟุตบอลโลกและ แทงบอล ร่วมเชียร์ ได้ที่เว็บพนันออนไลน์)

 • ช่วง ต้นน้ำ
 • ช่วง กลางน้ำ
 • ช่วง ปลายน้ำ

ซึ่งช่วงต้นน้ำ ก็ได้ผ่านไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ การที่ ทาง cp all ได้สนับสนุน ในเรื่องของ งบประมาณ ในการเพาะกล้าไม้ ให้กับคน ในชุมชน จังหวัด สุรินทร์ เพื่อ เป็นรายได้เสริม ในช่วงที่ ว่างจากการทำนา นอกจากนี้ ก็ยังสนับสนุน งบประมาณ ในส่วน ของ การสร้างโรงเรือน สร้างระบบ น้ำ การดูแลรักษากล้าไม้ ที่สร้างจากคนในชุมชน เพื่อมาปลูก ในชุมชนของตัวเอง

ส่วนกิจกรรมที่สอง คือ ช่วงของ กลางน้ำโดย cp all ได้นำกล้าไม้ ที่ ในแต่ละจังหวัดปลูก จำนวน 120,000 ต้น ส่งมอบ ให้กับ วัด และ คนในชุมชน ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โดยมี ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นศูนย์กระจาย กล้าไม้ แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ สถานที่สำคัญ ทางศาสนา เพื่อจะนำไปปลูก ทำประโยชน์ อย่างเช่น โครงการ ป่าล้อมวัด คอกหนองนา และ สระน้ำไร่นา

4 จังหวัด ที่ ส่งมอบ กล้าไม้ 120,000 ต้น คือ

 • จ. สุรินทร์
 • จ. บุรีรัมย์
 • จ. ศรีษะเกษ
 • จ. สกลนคร

ซึ่งจากนั้น ก็จะเป็นการเก็บข้อมูล เพื่อติดตาม การเพาะปลูก วัดค่าดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อที่จะสรุป ออกมา เป็นฐานข้อมูล เก็บไว้ใช้ ทำประโยชน์ต่อไป ในโครงการปีหน้า ทางชุมชนนั้น มีความภาคภูมิใจ ในการที่ได้มีโอกาส ดูแลต้นไม้ ที่ตั้งแต่ ยังเป็นเมล็ด จนเติบโตเป็นกล้าไม้ ที่แข็งแกร่ง ให้ความรัก ซึ่งนอกจาก ต้นกล้านั้น จะให้ร่มเงา แล้ว ในวันต่อๆไปข้างหน้า ยังให้ประโยชน์ กับ คนในชุมชนอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

ส่วนกิจกรรมที่ สาม คือ “ปลายน้ำ” จะเป็นกิจกรรม สุดท้าย  การเก็บข้อมูล การปลูกป่า และ ติดตาม ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ให้เจริญเติบโต เพื่อใช้งาน ตามหลักประโยชน์​ 4​ อย่าง คือ

 • ประโยชน์​พอกิน​
 • พอใช้​
 • พออยู่
 • ​ พอร่มเย็น​ซึ่งรวม ถึงการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ไปด้วยพร้อมๆกัน

โดยทาง cp all ยังคงเร่งดำเนินการ ตามนโยบาย 7 go green ซึ่งนโยบายนี้นั้น มีเป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม โดย ตั้งเป้าจะปลูกต้นไม้ ให้ได้ 1 ล้าน ต้น ภายในปี 2568 โดยได้เริ่มปลูกตั้งแต่ 2563 กว่า 3 แสน ต้น และ จนมาในปีนี้ 2565 ได้ปลูกอีก 120,000 ต้น กล้าไม้ ที่ทาง cp all ส่งมอบ ในแต่ละ จังหวัดนั้น ถือว่า มีประสิทธิภาพ เพราะ สามารถ ที่จะติดตาม การเจริญ เติบโต ของต้นไม้ได้ เพื่อที่จะ สามารถ นำมา ยืนรับรอง ในโครงกาน สนับสนุน กิจกรรม ลดก๊าซ เรือนกระจก หรือว่า โครงการ LESS  ด้วยปณิธาน ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน